Struktur Organisasi

Identitas Sekolah
1.   Nama Sekolah                             : SMA Wachid Hasyim 2
2.   Alamat Sekolah                            : Jl. Raya Ngelom 86 Taman Sidoarjo Jawa Timur  Telp (031) 7881734Fax (031) 7884364 Kode Pos 61257
3.   Sekolah dibuka                             :1970
4.   Izin Pendirian Sekolah                  : No. 03885/I04.7.4/97
5.   Nomer Sekolah                             : E.03144001
6.   Waku Penyelenggaraan                 : Pagi / Siang
7.   Tempat Penyelenggaraan              : Jl. Raya Ngelom 86 Taman
8.   Status Sekolah                             : Terakreditasi  “A”

Yayasan Penyelenggara :
Nama Yayasan                                    : Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma’arif
Alamat                                                : Jl. Raya Ngelom 86 Taman
Akte Pendirian                                     :
Nomor Telephon                                   : (031) 7874045
Kecamatan                                          : Taman
Kabupaten                                           : Sidoarjo
Nama Ketua Yayasan                           : Ir. H. Ahmad Makki

Formasi pimpinan dan staf sekolah     :

Kepala Sekolah                                    : Dra. Hj. Nur Djannah
Wks. Ur. Kurikulum                               : Dra. Muamaroh
Wks. Ur. Kesiswaan                              : Ir. Farid Djauhari
Wks. Ur. Sarpras                                   : Burhan Abiwanto, M.Pd
Wks. Ur. Humas                                    : Imam Syafi’i, S.Ag
TU Keuangan                                        : Anis Haidaroh, S.P.
TU Administrasi                                    : Isfaul Aini
TU Kesiswaan                                       : Moh. Fauzi Riza
Laboran                                                 : Aisatul Chusnah, S.Pd.                                                                                                                                                                                                      : Lina Ariati, S.Pd.
Toolman                                                : Al Mujib Ridwan
Koordinator BK                                       : H. Amir Mahmud, S.Psi.
Guru BK                                                 : Ani Nuriko S.Pd.
Guru BK                                                 : Agung Nugroho S.Pd.
Koordinator Kelas Intensif                       : M. Hajir, S.Pd.

Formasi Guru

 1. Menurut Kelayakan
  1. Magister Kependidikan                                      :   8  orang
  2. Sarjana Kependidikan / berakta                          : 63  orang
  3. Sarjana Non Kependidikan / tidak berakta            :   4  orang 
                                                                  Jumlah : 51  orang
  2. Menurut Status  
  1. Guru Tetap Yayasan                                           :       3  orang
  2. Guru DPK                                                          :       3  orang
  3. Guru Tidak Tetap (GTT)                                      :      68  orang
  4. Guru Baru                                                           :        3  orang  +
                                                                  Jumlah   :     77 orang