Struktur Organisasi

IDENTITAS SEKOLAH

1. Nama Sekolah                                : SMA Wachid Hasyim 2 Taman
2. Alamat Sekolah                               : Jl. Raya Ngelom 86 Taman Sidoarjo Jawa Timur

3. Telp.                                                   : (031)7881734  Kode Pos 61257

4.   Sekolah dibuka                             : 1970
5.   Izin Pendirian Sekolah                : No. 03885/I04.7.4/97
6.   Nomer Sekolah                            : E.03144001
7.   Waktu Penyelenggaraan            : Pagi
8.   Tempat Penyelenggaraan         : Jl. Raya Ngelom 86 Taman
9.   Status Sekolah                             : Terakreditasi  “A”

Yayasan Penyelenggara :
Nama Yayasan                                   : Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma’arif
Alamat                                                  : Jl. Raya Ngelom 86 Taman
Akte Pendirian                                    :
Nomor Telepon                                  : (031) 7874045
Kecamatan                                         : Taman
Kabupaten                                          : Sidoarjo
Nama Ketua Yayasan                       : Ir. H. Ahmad Makki

Formasi pimpinan dan staf sekolah     :

Kepala Sekolah                        : Dra. Hj. Nur Djannah
Wks. Ur. Kurikulum                  : Dra. Muamaroh
Wks. Ur. Kesiswaan                : M. Hajir, M.Pd.
Wks. Ur. Sarpras                      : Burhan Abiwanto, M.Pd
Wks. Ur. Humas                       : Ummi Nahdliyah, S.Pd.I M.Pd.I.
TU Keuangan                           : Anis Haidaroh, S.P.
TU Administrasi                       : Moh. Fauzi Riza
TU Kesiswaan                           : Junaya, S.Pd.
Laboran                                     : Aisatul Chusnah, S.Pd.

: Lina Ariati, S.Pd.
Toolman                                    : Al Mujib Ridwan
Koordinator BK                        : H. Amir Mahmud, S.Psi.
Guru BK                                     : Ani Nuriko S.Pd.
Guru BK                                     : Agung Nugroho S.Pd.
Koordinator Kelas Intensif    : Hendri Prastiyono, Dep.Ed., M.Pd.

Formasi Guru

1. Menurut Kelayakan
1. Magister Kependidikan                                      :   8  orang
2. Sarjana Kependidikan / berakta                      : 63  orang
3. Sarjana Non Kependidikan / tidak berakta   :   4  orang 
        Jumlah   : 51  orang
2. Menurut Status
1. Guru Tetap Yayasan                                         :        3  orang
2. Guru DPK                                                           :        3  orang
3. Guru Tidak Tetap (GTT)                                  :      68  orang
4. Guru Baru                                                          :        3  orang  +
        Jumlah   :     77 orang